• oteller Venedik
  • oteller Venedik

Rezervasyon > Yer mevcudiyeti soruşturm

Formdaki işaretli alanlarını doldur (*) en kısa zamanda personelimizden e.mail'le cevap alacaksınız. Aldığınız cevap isteklerinize karşılık veriyorsa, e.mail'de açıklanan son tarihe kadar rezervasyonunuzu onayabilmek için secure formu kullanarak kredi kart datalarını göndermek gereklidir.

ŞAHSİ VERİLER

Soyadı *


Adı *

E-mail *

E-mail inizi teyit ediniz *

Faks

Özel talepler:

İKAMET TARİHLERİ

Giris tarihi *

Hareket tarihi *

Yetiştin *

Çocuk (0-12)

Kalıştipi

Oda sayısı

Ekstra yatak

* *

…. nın adına *

 

Kişisel bilgilerin genel prensipleri

D.Lgs. 196/2003 (kişisel bilgileri koruma ilgili) 13.ncu maddesine göre hizmet veren tarafta:
a)Kişisel bilgileriniz sadece aşağında belirlenmiş durumlarda uçuncu tarafa aktarılır:
1. Kontrat ilgili durmuları: mısafırlarına maddı manevi hizmet verirken,
2. Hukuki ilgili mecbüriyeti: fatura, mecbür olan yazılı mühasebecilik ilgili raporlar, resmi dairelerin istemesini üzere;
3. Krediler ödeme zorlukları ve diğer kontrat şartları yerine getirilmesi üzüre, banka gibi kurumlara haber vermek;
4. Mısafır kaldığı süresinde hizmet sunmak için (sekreterlik, posta getirilmesi, dişardan hizmet ayırtmak için) veya kaldığı süresinden sonra (fırsattan haber verme, faaliyet ve sayire)

Kişisel bilgilerin işletmesi,amaca uygun bir mantıkla, verilerin yönetmesine, kayıtlemesine ve iletmesine uygun bir manuel ve/ya otomatik bir systemle, elimizdeki verileri kullanarak gerçekleştirilecek, Sizin var olacak tüm düzeltmeleri, ilaveler, güncelemeleri kısa bir zamanda iletmenizini rica ediyoruz;

b) Eğer a) paragrafin 1,2,3 maddelerine onay vermeyi kabul etimiyorsanız:
1. Eğer verileri ilişkiyi kurmak veya işlem gerçeleştirmek için gerekirse, ilişki kurmayı veya devam etmeyi mümnkün olmamasıyla, veya bazi işlemeliri gerçekleşmemesiyle,
2. Belli işlemleri yürütmesi için bu verilerin alması gereken uçuncu tarafta, işbu işlemleri gerçekmemesiyle
3. Ilişki ile doğrudan bağlı olmayan işlemleleri yürüten uçuncu tarftaya verileri iletmemesiyle.
sonuçlandırılacak

c) Kişisel bilgileriniz, hizmet veren firmanın yetkili personelin dışında, aşağıdaki belirlenmiş firmalarına iletmesini münkün olmaktadır:
1. Size konaklayan turiztik tesislerine;
2. Mali müşaviriye (muhasebecilik için);
3. özel ve kamu kurumlarına, incelme veya kontrol için;
4. Hukuki usullu sizin kişisel bilgerini sahib olabilecek ucuncu şahıs;
5. Hizmet veya mali tedarık eden firmalarına.

d) Hizmet veren fimaya karşı D.Lgs. 196/2003 Madde 7’sine göre istediğinizde hakklarınız kullanabileceksiniz. İşbu madde, bilgilerinize sunuyoruz:

7.nci Madde Başvuru ve bilgi edinme hakki
1. Herkes, makul aralıklarkla, veri kütügü sistemi sahibine başvurarak kendisiyle ilgili olarak kişisel veri kaydedilip kaydedilmedigini ogrenmek, kaydedilmişse bunlari istemek hakkina sahiptir.
2. Bu istem kanşisinda veri kütügu sistemi sahibi,
a) veri kütügü sistemindeki ilgili kişiye ait tüm bilgileni,
b) Işleme tâbi tutulan tüm bilgi tünlenini, işlemin hukuksal dayanagini ve amacini,
c)Elektronik cihazlari kullandığında hangi mantığıyla yapıldığını
d) Kişisel verlileri işleme tãbi tutanlari,
e) Hangi tür kişisel bilgileri, ülke temsil eden, yetkili olan veya sorumlu olan ücüncü kişilere aktarilabilecegini veya bildilebileceğini ve bunlarin kimliklenini, bildirmek zorundadır.
3. Kişisel bilgi sahibi:
a. Bilgileri günceleşme, doğrulama veya isterse ekleme
b. verilerin niteligi itibariyle eksik olmasi veya gercege uygun olmamasi hâlinde, ilgili kişi, bunlarin düzeltilmesini, hukuka aykini olmasi hâlinde silinmesini, yok edilmesini veya dördunulmasini isteme hakkına sahiptir.;
c. veri kütugu sistemi sahibi, a) ve b) işlemleri uçuncu tarafa, içerliği dahil olmak üzere, işbu bilgelerine aktarıldığı kişiye bildirilmesini eğer bu işlem tamamlamsına mümkünse veya koruyan hakka göre çok fazla zamet gerektirmezse; hakki sahiptır
4. Kişisel bilgi sahibi:
a. Veri toplama amacı kapsamlı kişisel bilgileri işlemleri;
b. Reklam, satma, istatistik araştırma, ticaret bilgilerine amaçlayan kişisel bilgileri işlemleri;
Redde edibilir

Şahsi verilerin işlenmesi için rıza gösteriyorum *

nozio
Hotel Antico Panada San Marco, 646 - 30124 Venedik, İtalya Tel. +39 0415209088 - Fax +39 0415209619 - P.IVA 00187150271 - info@hotelpanada.it

Hotel Antico Panada © 2000-2024 - Hotel Marketing by Nozio Business | Cookies/Copyright/IP Policy - Privacy